Jakie zmiany szykowane są w programie Rodzina 500+?

Należy wiedzieć, że od 1 stycznia 2022 roku szykują się nowości dla rodziców. Będzie dodatkowe świadczenie dla wielu rodzin – rodzinny kapitał opiekuńczy. Zmienia się też sposób składania wniosków o 500+.

Pamiętajmy o tym, że nawet 12 tysięcy złotych zapewni przyjęta przez Sejm ustawa o rodzinnym kapitale opiekuńczym. Będzie on przysługiwał na drugie i każde kolejne dziecko w wieku od ukończenia przez nie 12-stego miesiąca życia do maksymalnie 3 lat. Z reguły więc to świadczenie rodzice uzyskają po zakończeniu urlopu rodzicielskiego. Rodzice będą mogli sami zdecydować, czy chcą otrzymywać co miesiąc po 500 zł przez 2 lata, czy co miesiąc 1000 zł przez rok. W obu sytuacjach będą mogli dostać maksymalnie 12 tysięcy złotych tego świadczenia. Będzie ono wypłacane bez względu na dochód rodziców.

Wnioski o świadczenie nazwane kapitałem opiekuńczym oraz wnioski o 500+ (także na pierwsze dziecko) trzeba będzie teraz składać do ZUS (już nie do gminy ani ośrodka pomocy społecznej). Wysyłać zaś – wyłącznie przez Internet, za pośrednictwem bankowości elektronicznej, profilu zaufanego lub portalu Emp@tia. Nie będzie już możliwości złożenia papierowego wniosku. Od 2022 roku wypłata świadczenia 500+ będzie możliwa wyłącznie w formie bezgotówkowej. ZUS przeleje pieniądze na wskazany przez rodzica numer rachunku bankowego. ZUS będzie przyjmował od 1 lutego 2022 roku wnioski o 500+ na kolejny okres, który zacznie się do 1 czerwca 2022 roku. Trzeba też wiedzieć, że zmienią się także zasady przyznawania świadczenia rodzinom migrującym. W myśl przyjętych zmian świadczenie 500+ przysługiwać będzie w Polsce w pełnej wysokości również, kiedy jedno lub oboje z rodziców (ewentualnie opiekun dziecka) mieszka lub pracuje za granicą i to niezależnie od przyznania świadczenia o podobnym charakterze w innym państwie.

Od 1 stycznia 2022 roku niektórzy rodzice będą mogli otrzymywać też maksymalnie 400 zł miesięcznie dopłaty do żłobka. Będzie przysługiwać między innymi w następujących sytuacjach: na dziecko do 12-stego miesiąca życia, na jedyne dziecko w rodzinie lub na pierwsze dziecko, kiedy kolejne jest objęte rodzinnym kapitałem opiekuńczym. Więcej informacji znajdziemy na: www.gov.pl/web/rodzina.

Dodatkowa uwaga – świadczenie 500+ przysługuje na każde dziecko do 18-stego roku życia.