Jaką pomoc finansową możemy otrzymać, kiedy opiekujemy się bliską nam osobą?

Opieka nad chorym rodzicem lub dzieckiem wymaga nierzadko całodobowej troski, wiąże się z wieloma wydatkami. Na takie oto wsparcie mogą liczyć opiekunowie w 2022 roku:

1). Specjalny zasiłek opiekuńczy – kiedy opiekujemy się rodzicem, babcią, dziadkiem lub rodzeństwem. Aby go uzyskać, musimy, jako opiekun bliskiej osoby, która wymaga stałej opieki, zrezygnować z pracy. Dodatkowy warunek do spełnienia to: dochód w naszej rodzinie oraz rodzinie osoby potrzebującej pomocy nie powinien być wyższy niż 764 zł netto miesięcznie na osobę. Kwota zasiłku wynosi: 620 zł miesięcznie. Formalności: załatwia się w gminie; wniosek możemy wysyłać przez portal Emp@tia (empatia.mpips.gov.pl) lub złożyć w urzędzie gminy, lub ośrodku pomocy społecznej. Należy wiedzieć, że zmiany jakich domagają się opiekunowie tych osób, to umożliwienie im dorobienia do tego niskiego zasiłku. Bo według aktualnych przepisów opiekun pobierający specjalny zasiłek opiekuńczy nie może podjąć pracy nawet na zlecenie czy część etatu.

2). Świadczenie pielęgnacyjne – kiedy opiekujemy się niepełnosprawnym dzieckiem. Przysługuje ono: rodzicowi (lub opiekunowi faktycznemu), który zrezygnuje z pracy zawodowej, aby zająć się niepełnosprawnym dzieckiem. Dodatkowy warunek to czas, w jakim powstała niepełnosprawność dziecka: przed ukończeniem przez nie 18-stego roku życia lub do 25, jeśli wówczas się uczyło lub studiowało. Kwota świadczenia wynosi: od 1 stycznia 2022 roku 2119 zł miesięcznie (zgodnie z obwieszczeniem Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z 27 października 2021 roku). Wzrosło więc o 148 zł (w 2021 roku świadczenie to wynosiło 1971 zł). Nadal nie obowiązuje kryterium dochodowe. Formalności: pozostają bez zmian – wnioski i potrzebne dokumenty składa się w ośrodku pomocy społecznej lub bezpośrednio w urzędzie gminy. Opiekunowie niepełnosprawnych dzieci domagają się, aby świadczenie pielęgnacyjne przysługiwało im bez względu na to, kiedy powstała niepełnosprawność ich dziecka.

3). Zasiłek pielęgnacyjny – to dofinansowanie do opieki na przykład nad niepełnosprawnym dzieckiem. W tym przypadku, nie ma warunku rezygnacji z pracy przez opiekuna. Wypłacana kwota: 215,84 zł miesięcznie. W 2022 roku nie jest planowana podwyżka zasiłku.

Dodatkowa uwaga – zwolnienie lekarskie na członka rodziny: możemy skorzystać z takiego zwolnienia, kiedy zachoruje nasz bliski członek rodziny, którym musimy się zaopiekować: dziecko w wieku do 14-stego roku życia (lub starsze), dziecko niepełnosprawne, małżonek, rodzic, teściowie. Wynagrodzenie za czas zwolnienia lekarskiego na opiekę wyniesie średnio 80 procent naszego wynagrodzenia. Łączny okres takich zwolnień lekarskich na opiekę nad bliskimi członkami rodziny nie może przekroczyć 60 dni w roku kalendarzowym.